google-site-verification=DEX8-l-wo1fL-1VYuTRm2gpcG4MiiJnGBizj7Hle6v4

16.2.2021

 YOUTH CENTENARY REGATTA je přípravný závod pro závodníky nominované na ME/MS. Startovné ve výši 3300 CZK je potřeba uhradit na účet ALT Q nejpozději do 18.2.2021. Číslo účtu: 2800322808 / 2010, VS registrační číslo závodníka

V případě, že se závodník nenominuje na MS/ME, stane se nejdříve náhradníkem na dané závody a pokud se závodů nakonec nezúčastní, záloha 10 000 CZK i startovné ve výši 3300 CZK mu bude vráceno.

Pokud se závodník nominuje na MS či ME, pak je automaticky přihlášen i na YOUTH CENTENARY REGATTA, v případě, že uhradil startovné 3300 CZK

24.1.2021

NOMINAČNÍ PRAVIDLA MS & ME 2021

Základní pravidla: 

 

 • 2 kvalifikační závody

  1. Garda meeting, Riva del Garda v termínu 1.-4.4.2021, váha 70% 

  2. Pohárový závod Q7 na Rozkoši v termínu 1.-2.5.2021, váha 30%  

 

 • Účast na MS je daná pro první 4 závodníky dle % váhy z 2 nominačních závodů, 5. závodník může být navržen trenérem na základě znalosti závodníka s přihlédnutím na TD, na jeho výkony v tréninku i na regatách  

 • Účast na ME je daná pro dalších 5 závodníků v pořadí v genderovém poměru 3:2 dle % váhy z 2 nominačních závodů, další závodníci v poměru 1:1 mohou být navrženi trenérem na základě znalosti závodníků s přihlédnutím na TD, na jejich výkony v tréninku i na regatách

 

 

Scénáře při neodjetí některého z kvalifikačních závodů:

 

 • Scénář 1: neodjede se Garda v termínu 1.-4.4.2021 a odjede se Rozkoš v termínu 1.-2.5.2021

  • do nominace se zařadí výsledek celkového pořadí českého poháru z roku 2020 s váhou 30% a váha pohárového závodu Rozkoš se zvýší na 40%

  • zároveň se uskuteční víkendové soustředění na některé z českých vod pro všechny zájemce o MS/ME v termínu 8.-9.5.2021 s trenérem SpS a výstupem tohoto soustředění bude trenérovo hodnocení s váhou 30%

 

 • Scénář 2: neodjede se Rozkoš v termínu 1.-2.5.2021 ale odjede se Garda 1.-4.4.2021 

  • bude upraven poměr na závod na Gardě s váhou 80% a zbylých 20% bude hodnocení trenéra na základě znalosti závodníka s přihlédnutím na TD, na jeho výkony v tréninku i na regatách

 

 • Scénář 3: neodjede se Garda ani Rozkoš 

  • do nominace se zařadí výsledek celkového pořadí českého poháru z roku 2020 s váhou 50%, zároveň se uskuteční víkendové soustředění na některé z českých vod pro všechny zájemce o MS/ME v termínu 8.-9.5.2021 s trenérem SpS a výstupem tohoto soustředění bude trenérovo hodnocení s váhou 50%

​Zájemci o účast na MS & ME 2021 zašlou zálohu 10 000 CZK na účet asociace lodní třídy optimist č.ú.2800322808 / 2010, VS registrační číslo závodníka, nejpozději do 28.2.2021

8.10.2020

Vážení závodníci a trenéři,

vzhledem k aktuální situaci se trenérka SpS spolu s komisí talentové mládeže shodli, že v letošním kalendářním roce 2020 nebude žádný závod zahrnut do nominace na MS a ME 2021.

O nominačních závodech na vrcholy sezóny 2021 budete včasně informováni. Předpokládáme, že nominační závody pro MS a ME 2021 budou závody, které se pojedou na jaře 2021.

Přejeme všem pevné zdraví a doufáme, že v sezóně 2021 budeme moci opět závodit bez zásadnějších omezení.

N. Staňková

22.8.2020

Dne 21.8. 2020 IODA oficiálněpotvrdila 3 další místa pro CZE na ME 2020 ve Slovinsku v poměru 2:1. 

Celkem je tedy pro ČR alokováno 10 míst. 

Upřesňujeme, že definitivní poměr závodníků bude určen po odjetí nominačních závodů. 

Je možnost 3 různých poměrů děvčata:chlapci 4:6, 5:5, 6:4

Všechny nominační závody mají stejný koeficient, ze kterého bude vycházeno při sčítání váhy závodu (např. odjeté Lipno 25%)

Nikol Staňková

8.8.2020

IODA zveřejnila možnost přihlášení celkem 10 účastníků na ME. K základním 7 závodníkům v poměru 3/4 přidala možnost přihlášení dalších 3 závodníků v poměru 1/2. 

Deadline k zaslání zálohy na ME zůstává k 10.8.2020

ALT Q

                                   24.8.2020

Pohárový závod lodní třídy Q - 3C vedený pod CTL 201306 se z technických důvodů nedostatku vody, přesouvá na Dolní Dvořiště v termínu 29.08.2020 pod CTL 201343.  

27.7.2020

NOMINAČNÍ ZÁVODY PRO ME 2020

 

Základní pravidla: 

 

 • 3 kvalifikační závody

  1. Pohárový závod Q7 na Lipně v termínu 15.-16.8. 2020 váha 25%

  2. Mezinárodní mistrovství Polska, Dziwnow v termínu 18.-20.9. 2020 váha 50%

  3. Jeden nejlepší výsledek ze všech odjetých pohárových závodů Q7 vyjma již započítaného do nominace (tedy bez poháru Q7 Lipno a Dziwnow) váha 25%

 • výpočet pořadí:  logaritmické body krát váha

 

Scénáře při neodjetí některého z kvalifikačních závodů:

 

 • Scénář 1: neodjede se Lipno v termínu 15.-16.8. 2020 a odjede se Dziwnow

  • náhradním závodem pohár Q7 na Nechranicích v termínu 5.-6.9. 2020

 • Scénář 2: neodejde se Dziwnow v termínu 18.-20.9. 2020 

  • bude upraven poměr na ostatní odjeté závody:

   • Pohár Q7 na Lipně nebo náhradní Pohár Q7 na Nechranicích váha 60%

   • Jeden nejlepší výsledek ze všech odjetých pohárových závodů Q7 vyjma již započítaného do nominace váha 40%

 • Scénář 3: neodjede se ani pohárový závod na Lipně ani na Nechranicích, ale Dziwnow ano

  • bude upraven poměr na ostatní odjeté závody:

   • Mezinárodní mistrovství Polska, Dziwnow v termínu 18.-20.9. 2020 váha 75% 

   • Jeden nejlepší výsledek ze všech odjetých pohárových závodů Q7 vyjma již započítaného do nominace váha 25%

 • Scénář 4: neodjede se ani pohárový závod na Lipně ani na Nechranicích ani Dziwnow

  • z důvodu malé pravděpodobnosti není zatím řešen

 

Divoká karta:

 

 • v rámci kvalifikace může trenér využít divoké karty

 

Deadline k zaplacení zálohy ve výši 10 000 CZK pro všechny zájemce o účast na ME 2020 ve slovinské Portoroži je 10.8.2020. 

Zálohu převeďte na transparentní účet ALT Q číslo 2800322808 / 2010

Jako variabilní symbol platby uveďte registrační číslo závodníka

Nominační pravidla byla schválena KTM.

Případné dotazy zodpoví Nikol Staňková

16.7.2020

Dne 15.7.2020 byla všem zájemcům o účast na MS a ME vrácena záloha 10 000 CZK. 
Záloha byla vrácena z důvodu oficiálního zrušení MS 2020. 

Nová nominace na ME 2020 ve Slovinsku 19.-25.10. 2020 bude brzy zveřejněna. Zároveň s novou nominací bude zveřejněn i termín pro zaslání nových záloh. 

ALT Q

12.7.2020

Důležitá informace pro závodníky, doprovod a trenéry!

Je aktivován náhradní pohárový závod MMPSKO 2020 v Dziwnowě 18.-20.9.

Link k přihlášení:

http://www.polishoptimist.sailingnet.pl/index.php#startlist

Miedzynarodowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist

26.5.2020

Vážení Optimističtí závodníci a trenéři,

 

blíží se termín prvního letošního pohárového závodu Pavlovská regata v termínu 6.-7.6.2020 na Nových Mlýnech.

Vzhledem k velkému počtu přihlášených závodníků do ALT Optimist (cca 140 závodníků), se dá předpokládat větší účast než 80 lodí na startu a z toho důvodu přistoupíme k již dlouho

diskutovanému novému formátu závodu.

Plánujeme závodníky rozdělit do čtyř skupin, kdy vždy dvě skupiny budou startovat společně.

První den závodu se uskuteční kvalifikační část o minimálně třech platných rozjížďkách, druhý den závodu bude následovat finálová série, kdy první polovina pole bude zařazena do zlaté skupiny a druhá polovina pole do skupiny stříbrné. Pro zdárný průběh dvoudenního závodu, který se pojede na skupiny je opravdu nezbytné provést online registraci na závod na webových stránkách www.sailing.cz.

 

Přesná formulace bude zveřejněna v plachetních směrnicích k tomuto závodu.

 

ALT Q

17.3.2020

Soustředění mládeže Velké Dářko 2020 spustilo přihlášení pro letošní rok.

Jedná se o 14 ročník tradičního soustředění pro mládež. Jelikož se rychle plní kapacita, prosíme, kdo by měl zájem se zúčastnit, mrkněte na http://soustredeni.ycvelkedarko.cz/node/30 kapacita je omezená. YC Velké Dářko Vás srdečně zve nejen na soustředění, ale i na všechny pořádané závody na Velkém Dářku.

Doufejme, že se současná situace brzy zlepší a budeme se moci opět potkávat na vodě.

Za YC Velké Dářko Richard Kafka

12.2.2020

Dovolujeme si informovat všechny zájemce o velikonoční regatu v Medulinu aby v případě, že mají zájem o bydlení v Arena Campsite Medulin, zaslali poptávku po ubytování na e-mailovou adresu ilorencin@arenahospitalitygroup.com nejpozději do 20.2.2020. 
Oficiálně se kemp otevírá 9.4.2020, ovšem v případě, že poptáte ubytování od dřívějšího termínu je pravděpodobné, že kemp zprovozní dříve.

14.7.2020

Pozvánka na  členskou schůzi Asociace Lodní třídy Optimist z.s.

Bude se konat dne 15.8.2020 od 18.30                                                      

Na  Loděnici v Jacht klubu Černá v Pošumaví

Program schůze

 

1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti,
2.   Volba orgánů členské schůze,

3.  Zpráva o hospodaření

4.   Zpráva kontrolní komise

5.   Zpráva o činnosti konec 2019 a začátek 2020 ( zpravodaj dění kolem trenéra SpS)

6.    Návrh rozpočtu 2020

7.    Změna kategorii mladší žáci z 12 včetně na 11 včetně.

8.    Představení doplňující směrnice ALTQ

9. Představení připravované směrnice SpS

10. Představení nominačních kritérií a závodů pro ME 20 a sezónu 21

11. Koncepce směřování ALT Q ( fleety, Laser 4.7, podpora)

12. Diskuse

13. Závěr

 

Petr Přikryl předseda ALT Optimist

12.7.2020

Dne 18. - 19. 7. 2020 pořádá YC Velké Dářko pohárový závod Q-7P ALT Optimist Bambusová regata. Žádáme účastníky aby se předem registrovali na stránkách

https://www.sailing.cz/prihlasky/202009

1.5.2020

Nominace na MS / ME 2020 je uzavřena na základě 2 uskutečněných nominačních závodů ( Dziwnow, Garda). Neuskutečněný nominační závod v Medulinu je bez náhrady.

22.4.2020

Výzva pro členy ALT Q - 20.5.2020 je nejzazší termín pro zaplacení členských příspěvků a vyplnění přihlášky člena ALT Q. Pro nové závodníky, kteří v minulosti nebyli členy ALT Q může být udělena výjimka a mohou být do asociace přijati během sezóny. 

24.3.2020

Bylo rozhodnuto o odložení MS i ME. O náhradních termínech se bude teprve jednat. 

Oficiální vyjádření IODA naleznete přiložené na facebookových stránkách v levé části stránky.

17.2.2020

Nejpozději do 31.3.2020 je možné dodatečně se přihlásit a zaslat zálohu na ME 2020 v Estonsku. Na přihlášky po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Konečná informace o nominovaných závodnících na ME bude zveřejněna po 3. nominačním závodě v Medulinu.

Více informací k nalezení v záložce dokumenty v sekci MS & ME

5.1.2020

Pro všechny zájemce o účast na ME, MS 2020 oznamujeme, že deadline přihlášení na MS či ME se posouvá na 12.1.2020, ve stejný den je i třeba aby byla připsaná kauce na účet ALT Q.

Veškeré informace se nacházejí v sekci dokumenty

11.12.2019

Pro všechny zájemce o účast na ME, MS 2020 oznamujeme, že je třeba zaslat zálohu ve výši

10 000 CZK na transparentní účet ALT Q číslo 2800322808 / 2010.

Zálohu je třeba složit nejpozději do 12.1.2020.

Jako variabilní symbol platby uveďte 11 a registrační číslo závodníka. Příklad 1112140001.

Je sestavené předběžné nominační pořadí po dvou odjetých kvalifikačních závodech. Dle tohoto pořadí je třeba aby adepti/zájemci o MS potvrdili svou účast nejpozději do 27.12. Následně budou místa nabídnuta dalším zájemcům. Potvrzení účasti o ME je třeba nahlásit do 6.1.2020.

Svou účast či zájem o účast potvrzujte e-mailem na stanknikol@gmail.com

Veškeré dotazy zodpoví Nikol Staňková

27.8.2019

Pro všechny zájemce o účast na ME, MS 2020 oznamujeme následující schválené kvalifikační závody:

 

1) Dziwnow Int. Polish Championship 13-15/9/2019

2) Garda Halloween Cup 1-3/11/2019 

3) Medulin Clivo Sailing Cup Velikonoce 2020

Veškeré potřebné informace a doplnění zodpoví Nikol Staňková.

 

Za  KTM a KVS,

Milan Páleníček

Jan Kraus