top of page

Financování LT

24. 5. 2023

Svaz do dnešního dne neschválit výši příspěvku pro jednotlivé lodní třídy, a proto nám teď ( než dojde ke schválení) na žádnou z našich akcí nepřispěje vůbec nic. Proto žádám všechny rodiče dětí, za které potvrdili účast na Mistrovství světa, aby neprodleně poslali na účet ALT Q (2800322808 / 2010) zálohu ve výši 10 000 Kč. A stejně tak Žádám rodiče těch, kteří se chtějí zúčastnit Mistrovství Evropy, aby i oni poslali zálohu ve výši 10 000 na účet ALT Q. Startovné je zaplacené v plné výši v souladu s NOR na obě akce. Moc všem děkuji za spolupráci a za pochopení.
Pro upřesnění, jde o další, dodatečnou zálohu ve výši 10.000 Kč, tedy ti, co pojedou na MS/ME budou mít na záloze uhrazeno celkem 20.000 Kč.

bottom of page