top of page
  • Obrázek autoraAdmin

Postupu při nominaci dětí na závody ME a MS 2021


Tabulka hodnocení MS_ME2021 – kopie
.xlsx
Stáhnout XLSX • 12KB

Nominace 2021_logbody
.xlsx
Stáhnout XLSX • 15KB

Vážení rodiče, trenéři,

posíláme Vám stručné shrnutí uplynulých událostí a informace k dalšímu postupu při nominaci dětí na závody ME a MS 2021. Výbor ALT Q se v nedávné době opakovaně online "sešel" s cílem najít nejlepší možná řešení pro objektivní výběr uchazečů na uvedené dva závody. S ohledem na současnou dobu, kdy není jistý žádný závod ani není předvídatelné jakékoli vládní nařízení, jsme se pokoušeli v maximální možné míře naplnit nominační scénář schválený na začátku letošního roku.

Prvním krokem byl pokus o záchranu pohárového závodu na Rozkoši. S pořadatelem jsme se domluvili na posunu o týden, aby se stihlo vyřídit povolení. Připravili jsme žádost o výjimku, navrhli hygienická pravidla. Pořadatel žádost podepsal a poté měl být přidán podpis svazu. V tu dobu jsme však získali podmínky pro pořádání Pálavské regaty, kde byl mimo jiné omezen počet účastníků na 120, povinné PCR testy všech závodníků i pořadatelů před závodem a znovu testy v průběhu závodu a další povinnosti. Obdobná pravidla se dala očekávat i u našeho závodu. S ohledem na finanční náročnost těchto podmínek, která by byla limitujícím faktorem mnoha závodníku ALTQ jsme dospěli k většinovému názoru, že nemůžeme pořádat závod započítaný do Poháru ČR, kterého by se některé děti nemohly zúčastnit. S pořadatelem budeme řešit variantu přesunu na pozdější termín, předpokládáme v průběhu konce léta/září. Také jsme diskutovali možnosti jiných závodů, ve Švýcarsku, Itálii, Polsku. Bohužel jsme vždy narazili na překážku, pro kterou nebylo možné závod zahrnout do plánu. Dále jsme řešili variantu odloženého závodu Garda meeting. Výbor ALTQ považuje tento závod za nejlepší možnou variantu pro objektivní posouzení aktuální výkonnosti závodníků. Protože se závod má konat až po uzávěrce termínu k odeslání seznamu nominovaných dětí, požádali jsme již začátkem dubna IODA o možnost posunu termínu. Po dalších dvou urgencích nám byl souhlas udělen tento týden. Seznam nominovaných dětí tedy můžeme poslat až po skončení Garda meetingu Dále nám v tomto týdnu byla ze strany IODA nabídnuta možnost požádat o rozšíření počtu výpravy na ME o další dva závodníky. Tuto nabídku jsme přijali a čekáme na závazné potvrzení, které očekáváme v následujícím týdnu. Nyní se dostáváme k rekapitulaci nominačního scénáře a upřesnění dalších pravidel. Pevně věříme ve schválený náhradní scénář č.2, tedy závod Garda meeting, nově v termínu od 20.5., a současně soustředění (trénink) SPS v termínu 8.-9.5. Váha závodu na Gardě bude mít 80% a váha tréningu 20%. Počítáno bude přes logaritmické body, jako při všech závodech. Model výpočtu je uveden v příloze (nominace 2021_logbody) Nominační tréning SpS 8.-9.5. Tato akce byla od samého počátku plánována, jako poslední záchranná možnost, jak alespoň nějakým způsobem zhodnotit aktuální výkonnost dětí. Jsme si vědomi, že podmínky na tomto soustředění nelze jakkoli srovnávat s podmínkami větru a vln a dalších vlivů, které jsou očekávány v průběhu MS i ME. Proto nelze očekávat, že výsledky takového tréningu mohou být stanoveny jen z výsledků rozjížděk na tomto tréningu, ale musí obsahovat i hodnocení trenéra, resp. trenérky, která všechny děti z větší části zná. S ohledem na povětrnostní podmínky nelze spravedlivě očekávat, že rozjížďky budou odjety za jakýchkoli podmínek, jen aby byly výsledky. Výbor ALT Q má plnou důvěru v profesionalitu trenérky a objektivitu rozhodnutí. Přesto bude k hodnocení přizván další trenér, který má s třídou Q mnohaleté zkušenosti a jejich společné rozhodnutí bude maximálně transparentní. Nyní k průběhu akce: • tréning je plánován na 2 tréninkové dny – sobota a neděle; • možnost vyplutí na vodu bude umožněno z YC Velké Dářko, další zázemí bude zpřístupněno na základě aktuální epidemiologické situace; z tohoto důvodu je strategicky zvoleno VD, které je víceméně ve středu republiky.

Ubytování ani stravování není z důvodu současných omezení možné organizovat společně.

Všichni osoby vstupující do areálu YC Velké Dářko se prokáži negativním Ag testem nebo čestným prohlášením o jeho absolvování s negativním výsledkem ,případně podstoupí samotestovní na COVID 19.

• na vodu bude umožněn přístup maximálně 2 motorovým člunům, 1 si vyhrazuje trenér SpS Q, jeden je určen pro klubový člun z YC VD jakož to HZS a organizace tréninkových rozjížděk. Nominační trénink bude probíhat v následujícím režimu sobota i neděle • ráno společná dobrovolná rozcvička 8.30 • příprava lodí 9.15 – 9.45 • briefing 10.00 • trénink na vodě časově dle větrných podmínek • debrief po dokončení tréninku Trénink na vodě • 1 – 2 hodiny věnované různým cvičením; sleduje se rychlost, technika, znalost pravidel.. • 2 – 3 rozjížďky za den - čas či počet rozjížděk může být upraven na základě aktuálních povětrnostních podmínek, princip ale zůstane stejný Hodnocení závodníků :

Hodnotící kritéria : Technické dovednosti (ovládání lodi a rychlost) Taktické dovednosti (pozice soupeřících lodí) Znalost pravidel (ZPJ) Dojezdy tréninkových rozjížděk Hodnocení celkově: • výsledky rozjížděk mají 50% váhu tréningu. • hodnocení trenéra SpS a dalšího trenéra II. třídy má dohromady váhu 50% Trenéři si budou jednotlivá kritéria zapisovat a následně celkově hodnotit. Modelový příklad hodnotící tabulky je uveden v příloze (Tabulka hodnocení...) Jedná se o verzi, která může být po konzultaci s druhým trenérem ještě doplněna.

Pevně věříme, že závod na Gardě se uskuteční, bude tedy tím zásadním faktorem a nebudeme nuceni projednávat další varianty.

Také chceme informovat všechny zákonné zástupce že proběhne v sobotu po debrifingu informativní schůzka v souladu s epidemiologickými opatřeními tzn .ve venkovním prostředí k logistice k jednotlivým eventům ME a MS

za výbor ALT Optimist

předseda Petr Přikryl

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Nominační pravidla a záloha na MS a ME

​Vážení členové, připomínáme, že do 31.1.2023 je splatná záloha na ME a MS. Číslo účtu pro platbu: 2800322808 / 2010. Prosíme do poznámek o uvedení jména závodníka, za kterého platíte zálohu. Výše zál

Pozvánka na Členskou schůzi

Vážení členové Asociace Lodní Třídy Optimist z.s., výbor si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu, 1. října 2022 od 20:00 v YC Nechranice (ve stanu).

Comments


bottom of page