• Admin

Zápis online schůzky ALTQ a KTM 2.6.2021 od 21:00

Účastníci: O.Bobek, P.Přikryl, M.Žižka, M.Hrubý, J. Hirnšál, E.Flosmanová, N.Staňková, M. Dokoupilová, M.Lojka,

1/ Nominace dětí na ME a MS je uzavřena, jsou podané přihlášky a koupené letenky.

MS:

Lukáš Kraus, Jan Valenta, František Burda, Jiří Tomeš, Jeremiáš Přikryl

ME:

Linda Dokoupilová, Beata Dokoupilová, Karolína Lojková, Lukáš Krč, Jan Kříž, Tomáš Peterka, Ondřej Klíma, Matyáš Ráža.

Proběhla diskuze o nominaci 5. místa na MS, kompetence trenérky vyplývající z nastavených pravidel. Závěrem je, že je nutné tuto věc blíže specifikovat pro příští rok.

P. Přikryl - je nutné nastavit systémová pravidla pro nominaci dětí a team leadrů, aby se neopakovala situace, kdy na poslední chvíli proběhne rozhodnutí, které není konzultováno.

Úkol - lépe specifikovat pravidla nominací – kritéria výpočtu pořadí, kompetence trenéra, kdo schválí a finálně rozhodne.

Návrh zpracovat do konce srpna 2021.

Odpovědnost P.Přikryl, M.Žižka

Team leader: MS – Jan Kraus, v případě komplikací bude k dispozici P. Přikryl, zástupce ALT na GM IODA bude P. Přikryl, ME - Michal Lojka

O návrhu bylo hlasováno:

Pro: O.Bobek, M.Žižka, E.Flosmanová, M.Lojka, N.Staňková

Proti: M.Hrubý, J.Hirnšál, M.Dokoupilová

Zdržel se: P.Přikryl

V případě problému během MS je tímto udělena kompetence P.Přikrylovi převzít funkci team leadra bez dalšího schvalování ALT Q a KTM

Zapsal: M.Lojka

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Připomínáme, že v souladu s rozhodnutím členské schůze mají být členské příspěvky zaplaceny nejpozději do prvního závodu. S ohledem na fakt, že první letošní závod by měl proběhnout v termínu 7.-8.5.2

Vzhledem k tomu, že je plavba motorových člunů na Nechranicích stále zakázána, žádáme všechny, kdo mají zájem o vyřízení povolení k plavbě motorových člunů při závodech pořádaných Yacht Clubem Nechran

Vzhledem k tomu, že se blíží termín splatnosti zálohy IODA za MS a ME, vás tímto žádáme, aby každý člen, který má zájem o účast na MS nebo ME, provedl platbu zálohy (10.000,-) na transparentní účet AL