top of page
 • Obrázek autoraAdmin

NOMINAČNÍ PRAVIDLA MS & ME 2021

Základní pravidla:

 • 2 kvalifikační závody

 1. Garda meeting, Riva del Garda v termínu 1.-4.4.2021, váha 70%

 2. Pohárový závod Q7 na Rozkoši v termínu 1.-2.5.2021, váha 30%


 • Účast na MS je daná pro první 4 závodníky dle % váhy z 2 nominačních závodů, 5. závodník může být navržen trenérem na základě znalosti závodníka s přihlédnutím na TD, na jeho výkony v tréninku i na regatách

 • Účast na ME je daná pro dalších 5 závodníků v pořadí v genderovém poměru 3:2 dle % váhy z 2 nominačních závodů, další závodníci v poměru 1:1 mohou být navrženi trenérem na základě znalosti závodníků s přihlédnutím na TD, na jejich výkony v tréninku i na regatách

Scénáře při neodjetí některého z kvalifikačních závodů:

 • Scénář 1: neodjede se Garda v termínu 1.-4.4.2021 a odjede se Rozkoš v termínu 1.-2.5.2021

 • do nominace se zařadí výsledek celkového pořadí českého poháru z roku 2020 s váhou 30% a váha pohárového závodu Rozkoš se zvýší na 40%

 • zároveň se uskuteční víkendové soustředění na některé z českých vod pro všechny zájemce o MS/ME v termínu 8.-9.5.2021 s trenérem SpS a výstupem tohoto soustředění bude trenérovo hodnocení s váhou 30%


 • Scénář 2: neodjede se Rozkoš v termínu 1.-2.5.2021 ale odjede se Garda 1.-4.4.2021

 • bude upraven poměr na závod na Gardě s váhou 80% a zbylých 20% bude hodnocení trenéra na základě znalosti závodníka s přihlédnutím na TD, na jeho výkony v tréninku i na regatách


 • Scénář 3: neodjede se Garda ani Rozkoš

 • do nominace se zařadí výsledek celkového pořadí českého poháru z roku 2020 s váhou 50%, zároveň se uskuteční víkendové soustředění na některé z českých vod pro všechny zájemce o MS/ME v termínu 8.-9.5.2021 s trenérem SpS a výstupem tohoto soustředění bude trenérovo hodnocení s váhou 50%


​Zájemci o účast na MS & ME 2021 zašlou zálohu 10 000 CZK na účet asociace lodní třídy optimist č.ú.2800322808 / 2010, VS registrační číslo závodníka, nejpozději do 28.2.2021

0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

​Vážení členové, připomínáme, že do 31.1.2023 je splatná záloha na ME a MS. Číslo účtu pro platbu: 2800322808 / 2010. Prosíme do poznámek o uvedení jména závodníka, za kterého platíte zálohu. Výše zál

Vážení členové Asociace Lodní Třídy Optimist z.s., výbor si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu, 1. října 2022 od 20:00 v YC Nechranice (ve stanu).