top of page
Přihláška do asociace lodní třídy Optimist 2024

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO ALT Q

Poplatek za závodníka do ALT Q je 400 CZK
Poplatek za odpovědnou osobu je 100 CZK

K jednomu závodníkovi může být přiřazena pouze jedna odpovědná osoba s hlasem na valné hromadě.

Částku uhraďte na číslo účtu 2800322808 / 2010

Jako variabilní symbol uveďte registrační číslo závodníka.

V případě, že přihlášku i platbu provádíte za celý yacht club:

  • Jednotlivě přihlašte každého závodníka + max. 1 odpovědnou osobu (nepovinné)

  • Platbu můžete provést jednu společnou, řádně si sečtěte celou sumu a do VS zadejte do prvních 4 číslic kód klubu, poté zadejte 0, následně uveďte za kolik závodníků platbu hradíte, zadejte 0 a nakonec zadejte za kolik odpovědných osob hradíte platbu. Příklad: Jacht klub Brno 2101 / 0 / závodníků 19 / 0 / odpovědných osob 6, VS tedy vypadá následovně: 210101906

bottom of page