Přihláška do asociace lodní třídy Optimist 2020

Poplatek za závodníka do ALT Q je 400 CZK
Poplatek za zákonného zástupce je 100 CZK

Částku uhraďte na číslo účtu 2800322808 / 2010

Jako variabilní symbol uveďte registrační číslo závodníka.